U globaliziranom svijetu, međunarodna putovanja i migracije su češći nego ikad. Nažalost, ova realnost se proteže i na mogućnost da se smrt dogodi daleko od kuće. Međunarodna repatrijacija tijela, proces vraćanja pokojnika u njihovu matičnu zemlju radi sahrane ili kremacije,  →